Islámské fondy

Fondy, které jsou řízeny v souladu s principem islámského práva Šaríja a jsou speciálně navržené tak, aby toto právo dodržovaly.

V rámci procesu přípravy, vývoje a marketingu této skupiny fondů jsme sledovali i jiné cíle než pouze dosažení dlouhodobého výnosu pro investory. Investování do fondu, který je spravován dle principů islámského práva Šaríja, vyžaduje, aby se i investoři s těmito principy ztotožňovali. Určité oblasti by nebyly přístupné pro investory, kteří se s těmito pravidly neztotožňují. Otevíráme cestu nejen k profesionální správě aktiv, ale také k možnosti podílet se na růstu právě těchto oblastí těm, kteří se rozhodli principy Šaríja dodržovat.

Některé z hlavních zásad spojených s investováním do Šaríja fondů:

  • Musí nad nimi dohlížet skupina uznávaných islámských odborníků
  • Rozsah oblastí, do kterých fond investuje, je omezený
  • Výplata úroků je zakázaná
  • Některé nedovolené příjmy do 5 % z celkových tržeb jsou všeobecně akceptované

Poměr dluhů a vlastního kapitálu selektované společnosti musí být menší než 33

wsf World Shariah Funds