Hlavní výhody

  • Správa portfolia založená na aktivním řízení rizika - Investování s aktivně řízeným rizikem umožňuje po celou dobu udržovat investiční riziko na úrovni respektující Váš rizikový profil
  • Ochrana kapitálu prostřednictvím postupného zamykání výnosů - S blížícím se koncem Vámi stanoveného investičního horizontu bude agresivní složka potlačována ve prospěch konzervativních nástrojů tak, aby účinně ochránila Vaše peníze před nenadálým výkyvem finančních trhů.
  • Diverzifikace portfolia s atraktivním zaměřením na rychle rozvíjející se trhy - Vaše prostředky budou efektivně investovány nejen na vyspělých trzích, ale zejména na rychle rozvíjejících se trzích.
  • Sofistikovaný výběr investičních nástrojů - Výběr finančních nástrojů je založen na důkladné investiční analýze uskutečňované ve spolupráci s renomovanými konzultačními společnostmi.
  • Stabilizace portfolia prostřednictvím nástrojů s fixním výnosem - Díky vyspělému způsobu řízení portfolia bude Vaše investiční riziko minimalizováno investováním do nástrojů s fixním výnosem v objemu do 25 % z investované částky.
  • Variabilita a flexibilita - Konto života PLUS Vám umožňuje si vybrat nejen způsob splacení vstupní investice, výši pravidelné investice, dobu a frekvenci investování, ale máte ke svým prostředkům kdykoliv přístup.