Konto života PLUS

Konto života PLUS je program pravidelného investování, vytvářející výnosy potřebné pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí významných životních potřeb, cílů a snů. Pomáhá realizovat Vaše cíle a sny v různých časových horizontech. Umožňuje Vám investovat v dlouhodobém horizontu a vytvořit si rentu na období Vašeho důchodu anebo realizovat Vaše plány v kratším časovém období.

  • Správa portfolia založená na aktivním řízení rizika
  • Ochrana kapitálu prostřednictvím postupného zamykání výnosů
  • Diverzifikace portfolia
  • Sofistikovaný výběr investičních nástrojů
  • Stabilizace prostřednictvím investičních nástrojů s fixním výnosem
  • Variabilita a flexibilita
  • Daňové zvýhodnění pro fyzické osoby