World Investment Opportunities Funds

WIOF je komplexní portfolio otevřených podílových fondů registrovaných od roku 1999 v Lucembursku – předním evropském centru nástrojů kolektivního investování určených ke globální distribuci – přinášející investorům celou řadu výhod.

Hlavním cílem World Funds je maximalizovat návratnost kapitálu podílníků prostřednictvím investování do převoditelných cenných papírů, jakou jsou akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu nebo podíly ostatních nástrojů kolektivního investování (UCITS nebo UCI).

Každý pod-fond je profesionálně řízen s ohledem na základní principy diverzifikace a s pečlivou selekcí konkrétních titulů do portfolií na základě hlubokých analýz.

Jednotlivé pod-fondy WIOF jsou primárně zaměřeny na oblast rychle se rozvíjejících trhů. Většina pod-fondů z nabídky je řízena strategií Absolut return (Absolutní návratností) a podléhá tzv. výnosovému poplatku (Performance fee), který je uplatněn v případě dosažení určitého výnosu čisté obchodní hodnoty pod-fondu uvedené v Prospektu.

WIOF je otevřená investiční společnost zapsaná v registru společností kolektivního investování podle lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o společnostech kolektivního investování.