30.12.2004

WIOF US Value Equity si za posledný štvrťrok 2004 pripísal excelentnézhodnotenie.

Za toto obdobie zaznamenal fond nárast o silných 13,7%, zatiaľ čobenchmarkový index vzrástol iba o 7,1% (S&P500), čo znamená, žeprekonal benchmark o 6,6%. Fond US Value Equity zaznamenal pozoruhodný rast nakonci roku… WIOF US Value Equity si za posledný štvrťrok 2004 pripísalexcelentné zhodnotenie. Za toto obdobie zaznamenal fond nárast o silných13,7%, zatiaľ čo benchmarkový index vzrástol iba o 7,1% (S&P500), čoznamená, že prekonal benchmark o 6,6%. Táto výkonnosť vyznela priaznivo ajv porovnaní s inými fondmi s rovnakou investičnou stratégiou. Väčšinaz nich mala v danom období nižšiu výkonnosť ako fond WIOF US ValueEquity. Tento fond spravovaný spoločnosťou Brandes Investment Partners LLC jeotvorený od septembra 2002. Hodnotová filozofia Brandes je zameraná nainvestovanie do akcií, ktoré sú momentálne mimo záujmu tradičnýchinvestorov a ktorých cena je pod ich vnútornou hodnotou. Potom tieto akciedrží, kým sa ich trhová cena nevyrovná vnútornej hodnote. Tak, ako razpovedal otec hodnotového investovania Benjamin Graham: „akciový trh sačasto vyvíja nepriaznivo a pohotový a odvážny investor môže vyťažiťz jeho nezmyselných porúch“ K 30. septembru 2004 spravovala spoločnosťBrandes aktíva vo výške 85,4 miliárd USD.