11.04.2008

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom boli medzibankové sadzby takmernemenné. Keďže pri vysokej pravdepodobnosti vstupu Slovenska do eurozónyslovenské sadzby viac – menej kopírujú európske sadzby, dôležitým jevývoj v eurozóne. Pri aktuálnom dynamickom globálnom turbulentnom vývojije veľmi neurčité, v akej pozícii na konjunkturálnom cykle sa ekonomikaeurozóny nachádza a aký vplyv budú mať rastúce ceny komodít nainfláciu.

Výnosy slovenských krátkych dlhopisov v prvej polovici mesiaca mierneklesali, keď sa čiastočne prispôsobovali padajúcim nemeckým dlhopisom(rozpätie voči bundom sa zvýšilo). V druhej polovici mesiaca bol vývojreverzný. Dlhé výnosy klesli na začiatku mesiaca o približne 15 bodov ana tejto úrovni sa držali do konca mesiaca. Rozpätie voči nemeckým dlhýmdlhopisom sa v prvej polovici mesiaca nemenilo, v druhej sa zvýšiloo 10 bodov. Výnos trojročného dlhopisu bol priemerne na 4.2% adesaťročného na 4.5%. Priemerné rozpätie voči nemeckým dlhopisom sa zacelý mesiac pohybovalo na neprimeraných 60 bodov pri krátkych po 90 bodovpri dlhších splatnostiach. Už v máji, po kladnom rozhodnutí o vstupeSlovenska do EÚ, by sa mohli spready zúžiť.

Korunu v podstate počas celého mesiaca viedli očakávania súvisiace sovstupom Slovenska do eurozóny. Na začiatku mesiaca koruna v očakávanískorej revalvácie centrálnej parity pokračovala v raste z konca februára.Keď dosiahla historické maximum voči euru 32.36 SKK/EUR, guvernér Šramkotrhu pripomenul, že prirýchle posilnenie koruny je pre slovenský exportneželateľný jav a koruna oslabila k 32.68. Táto slovná intervencianaznačila, že centrálna banka v tom momente preferovala kurz približne32.50 SKK/EUR. Oslabenie bolo len krátkodobé a už ďalšie správy, najmäo rýchlom raste tržieb v maloobchode a napokon aj o vysokej inflácii zafebruár presvedčili trh o silnejšom novom kurze pri očakávanejrevalvácii. Navyše, globálnu krízu likvidity vtedy riešilo niekoľkocentrálnych bánk sveta dodaním ďalších 250 mld. USD do bankovéhosystému, čím sa trh načas upokojil. V polovici mesiaca tak koruna dosiahlanový rekord na úrovni 32.28 SKK/EUR. Potom však pri obnovenýchcelosvetových turbulenciách investori odchádzali z vysoko úročených,prevažne rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a koruna sa na začiatku poslednejdekády mesiaca opätovne dostala na 32.70. Potom až do konca mesiaca bolatakmer nehybná a len veľmi mierne posilňovala k 32.50 SKK/EUR.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.