World Strategy Portfolios

WSP je komplexní portfolio otevřených podílových fondů registrovaných od roku 2010 v Lucembursku – předním evropském centru nástrojů kolektivního investování určených ke globální distribuci – přinášející investorům celou řadu výhod.

Každý pod-fond je profesionálně řízen s ohledem na základní principy diverzifikace a s pečlivou selekcí konkrétních titulů do portfolií na základě hlubokých analýz.

Každý pod-fond v rámci WSP nabízí široce diverzifikované investiční strategie, ve kterých si rizikovou úroveň portfolia volí přímo investor. Investiční manažeři jednotlivých portfolií se snaží prostřednictvím široké alokace a výběru aktiv udržovat úroveň rizikovosti v určitých mezích dle rizikového profilu investora. Tato aktivní správa přináší investorům výhodu široké diversifikace a snižuje rizika podstoupení nekontrolované volatility určitého typu cenného papíru, sektoru anebo strategie.

WSP je otevřená investiční společnost zapsaná v registru společností kolektivního investování podle lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o společnostech kolektivního investování.