09.08.2006

Nasledujúci článok Vám pomôže rozhodnúť sa, ktoré StrategickéPortfólio najlepšie vyhovuje Vašim potrebám a cieľom. Strategicképortfólia sú sofistikované štruktúry vytvorené na princípe efektívnehoriadenia a administratívy.

Tieto štruktúry spájajú schopnosti investičných profesionálov WIOFtak, aby vytvorili diverzifikované, multimanažérske portfólio. Rozloženieportfólia medzi jednotlivé triedy aktív je riadené investičným manažérompríslušného strategického portfólia. Dodržiavanie nasledujúcich pravidielVám pomôže rozhodnúť sa, ktoré Strategické Portfólio najlepšie vyhovujeVašim potrebám a cieľom. Detailnejšie informácie nájdete v osobitnejbrožúre venovanej Strategickým Portfóliám a v reportoch. Samozrejme, vreloVám odporúčame, aby ste sa poradili so svojim finančným poradcom, kýmprijmete definitívne rozhodnutie. Strategické Portfólia s aktívnymriadením rizika. Cieľom týchto portfólií je kontrola úrovne rizika, ktoréje spojené s Vašou investíciou tak, aby ste boli pokojný:  WIOF BalancedRisk 7 % Portfolio  WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio  WIOF DynamicRisk 10 % Portfolio Hviezdne Strategické Portfólia sú vytvorené tak, abyaspoň 75% ich majetku bolo spravované investičnými manažérmi WIOF,ktorých historická výkonnosť v danej oblasti bola ocenená aspoň tromahviezdičkami (maximum je 5) od jednej z renomovaných ratingovýchagentúr – Standard & Poors alebo Morningstar – v priebehuposledných 12 mesiacov: WIOF Global Strategy III Portfolio WIOF GlobalStrategy II Portfolio  Strategické Portfólia orientované na „domáci“región sú zamerané na „domovskú“ krajinu alebo región investora.Predpokladáme, že investori sa často cítia lepšie, keď investujúv krajine alebo regióne, ktorý poznajú najlepšie – na ich domácom trhu.Vytvorili sme Strategické Portfólia, ktoré významnú časť prostriedkovinvestujú v regióne alebo krajine, ktorá je v názve portfólia. Takže akmáte záujem investovať časť svojich prostriedkov v domácom regióne ačasť mimo neho, tieto Strategické Portfólia sú vhodné práve pre Vás.WIOF CEE International Portfolio (vytvorené pre investorov preferujúcichinvestovanie v Českej republike a na Slovensku) , WIOF Global StrategyI Portfolio (vytvorené pre investorov preferujúcich investovanie v Baltickomregióne) WIOF Greece-Cyprus International Portfolio (vytvorené pre investorovpreferujúcich investovanie v Grécku a na Cypre) WIOF Poland Balanced WorldPortfolio (vytvorené pre investorov preferujúcich investovanie v Poľsku)WIOF Slovenia International Portfolio (vytvorené pre investorov preferujúcichinvestovanie v Slovinsku) Strategické Portfólia orientované na menu aregión. Tieto dve portfólia sú charakteristické tým, že viac ako 75%portfólia je investované v regióne a mene, ktorá korešponduje s ichnázvom. WIOF European Portfolio WIOF American Portfolio  StrategickéPortfólia určené na dlhodobé investovanie. Nasledujúce dve StrategickéPortfólia sú určené pre investície s investičným horizontom dlhším akodesať rokov. Trpezlivý investor rozumie, že trhy prechádzajú cyklickýmvývojom, pri ktorom môže byť výnos rovnako pozitívny ako negatívny. Tátotrpezlivosť je najlepším predpokladom dosiahnutia zaujímavých výnosov.WIOF Strategie Konto Schweiz Portfolio WIOF Retirement Portfolio 