28.09.2007

C-QUADRAT Investment AG, nezávislý európsky správca aktív, sa môžepozrieť späť na veľmi úspešný prvý polrok 2007.

Konsolidovaný hrubý zisk za prvý polrok 2007 dosiahol EUR 26.2 milióna,čo predstavuje nárast o EUR 5.1 milióna alebo 24.4% v porovnanís rovnakým obdobím roku 2006. Nadpriemerný nárast objemov, ktorégenerujú príjem pre celú skupinu (tzv. Fee Generating Assets) tvorí základvysoko pozitívneho zisku spoločnosti, ktorý narástol o 21.9% z EUR4.3 miliárd na konci roka 2006 na 5.3 k 30.6.2007.

Zisk pred zdanením (EBT) sa výrazne zvýšil a dosiahol EUR 4.8 milióna,t.j. nárast o 24.5%. Za prvý polrok 2007 dosiahol čistý zisk EUR3.9 milióna, čo predstavuje nárast o 35.9% v porovnaní s rovnakýmobdobím roku 2006. Všetky obchodné divízie prispeli rovnako k tomutopozitívnemu výkonu a tak pokračujú na svojej výnosnej ceste k rastu.

Tieto výsledky sú významným úspechom, ktorý opäť jasne poukazuje nasilnú pozíciu C-QUADRAT Investment AG v regióne a snahu spoločnosti staťsa konkurencieschopným lídrom na finančných trhoch.