01.10.2008

Spoločnosť World Investment Opportunities Funds ako zahraničný subjektkolektívneho investovania pripravila v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z.o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov dokument Opatrenia,pravidlá a postupy pri prechode zo slovenskej meny na euro.