27.02.2009

Juhoafrická centrálna banka (SARB) sa vo vydaní Financial Stability Reviewzo septembra 2008 zameriava na súčasné turbulencie na finančnom trhu,ktoré mali vážny dopad na istotu zákazníkov a investorov pocelom svete.

Ale v Juhoafrickom rozvojovom spoločenstve je ekonomický rast zdravý aočakáva sa, že bude mať vzostupný trend, čiastočne ako výsledokkontinuálnych snáh na zlepšenie regionálnej integrácie. Existuje tiežkonsenzus, že juhoafrický finančný systém prečká toto búrlivé obdobie aneexistuje bezprostredná hrozba krízy v takých rozmeroch, s akou sa terazvyrovnávajú napr. v USA.

Plnú verziu tlačovej správy Juhoafrickej centrálnej banky nájdetena: http://www.reservebank.co.za/