07.05.2009

Raiffeisen International Bank-Holding AG, člen RZB Group pod vedenímspoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, zverejnila za rok2008 napriek globálnej finančnej kríze rekordný zisk. Konsolidovaný zisk(po zdanení a uplatnení menšinových podielov) vzrástol o 16,7% na982 mil. EUR (2007: 841 mil. EUR).

Výsledky odzrkadľujú konzervatívny prístup spoločnosti RaiffeisenInternational k riadeniu rizika a ponúkajú priestor pre absorpciu budúcehorizika.

Viac informácií o rekordných celoročných výsledkoch spoločnostiRaiffeisen International nájdete na: http://www.ri.co.at/