02.06.2009

Správcovská spoločnosť Delubac Asset Management, ktorá je investičnýmmanažérom spoločnosti WIOF pre fondy WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio,WIOF Global Strategy Alpha Portfolio a WIOF New Global Equity Markets Risk 18%Portfolio , bola ocenená bronzovou cenou od francúzskeho finančnéhotýždenníka „Le Revenu“ za najlepšiu ponuku svetových akciových fondovza posledné 3 roky.

Spoločnosť už predtým získala ocenenie Zlaté vyznamenanie v roku2006 a Strieborné vyznamenanie v roku 2007 od ďalšieho francúzskehofinančného časopisu Investir za najlepší fond fondov za posledných5 rokov, t.j. na trhoch s rastovou tendenciou. Toto nové ocenenie na trhus klesajúcou cenou cenných papierov je veľmi cenné, pretože zdôrazňujeschopnosť investičného manažéra zabezpečiť lepšiu relatívnu výkonnosťv obidvoch etapách.

Spoločnosť WIOF by rada pri tejto príležitosti zablahoželalaspoločnosti Delubac Asset Management k tomuto úspechu a zaželala úspešnépokračovanie aj v budúcnosti. Viac informácií o spoločnosti Delubac AssetManagement nájdete na http: www.delubac-am.com