World Investment Opportunities Funds

Τα Α/Κ WIOF είναι μια εκτεταμένη γκάμα επενδυτικών υποκεφαλαίων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο από το 1999 - το πλέον σημαντικότερο κέντρο της Ευρώπης για τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια που προορίζονται για διάθεση σε όλο τον κόσμο - με ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φιλικά προς τον πελάτη χαρακτηριστικά.

Κύριος στόχος των παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης του κεφαλαίου για τους μεριδιούχους από μεταβιβάσιμους τίτλους, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, τα προϊόντα χρηματαγοράς, και οι μονάδες άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.

Κάθε υποκεφάλαιο διαχειρίζεται επαγγελματικά και ασπάζεται την αρχή της διαφοροποίησης, ενώ κάθε τίτλος επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια.

Συγκεκριμένα υποκεφάλαια των Α/Κ WIOF εστιάζονται στις αναδυόμενες αγορές και τα περισσότερα από αυτά είναι υποκεφάλαια απόλυτης απόδοσης, τα οποία υπόκεινται σε προμήθεια απόδοσης ανάλογα με την επίτευξη μιας καθορισμένης απόδοσης μέσω της αύξησης της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους που προσδιορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Τα Α/Κ WIOF είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου, η οποία είναι καταχωρημένη στην επίσημη λίστα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 20ης Μαρτίου 2002 αναφορικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.