Εισαγωγή

Τα Χαρτοφυλάκια WSP είναι μια εκτεταμένη γκάμα επενδυτικών κεφαλαίων κεφαλαίων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο από το 2010 - το πλέον σημαντικότερο κέντρο της Ευρώπης για τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια που προορίζονται για διάθεση σε όλο τον κόσμο - με ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φιλικά προς τον πελάτη χαρακτηριστικά.

Κάθε υποκεφάλαιο διαχειρίζεται επαγγελματικά και ασπάζεται την αρχή της διαφοροποίησης, ενώ κάθε τίτλος επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια.

Κάθε υποκεφάλαιο των Χαρτοφυλακίων WSP προσφέρει διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές, όπου το επίπεδο κινδύνου ελέγχεται από τον επενδυτή. Αυτά τα υποκεφάλαια χαρτοφυλακίων επιχειρούν να ελέγξουν το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνετε με τις επενδύσεις σας, για να σας προσδώσουν ψυχική ηρεμία: Τα υποκεφάλαια χαρτοφυλακίων συνδυάζουν διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα διασποράς και επιλογής τίτλων. Αυτό δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια διαφοροποιημένη προσέγγιση διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα μειώνει την έκθεση στην μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου τύπου τίτλου, κλάδου ή στρατηγικής.

Τα Χαρτοφυλάκια WSP είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου, η οποία είναι καταχωρημένη στην επίσημη λίστα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 20ης Μαρτίου 2002 αναφορικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.