World Investment Opportunities Funds

“WIOF” ir visaptverošs ieguldījumu Apakšfondu klāsts, kurš kopš 1999. gada reģistrēts Luksemburgā - Eiropas galvenajā mārketingam visā pasaulē izveidoto ieguldījumu fondu centrā - ar vairākām interesantām un klientiem draudzīgām iezīmēm.

‘World Funds’ galvenais mērķis ir maksimizēt kapitāla atdevi akcionāriem ar pārvedamiem vērtspapīriem, tādiem kā akcijas, obligācijas, naudas tirgus instrumenti, citu Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas. Katrs Apakšfonds tiek profesionāli pārvaldīts, ievērojot diversifikācijas principu, un katrs vērtspapīrs tiek izraudzīts pēc stingriem kritērijiem. Noteikti "WIOF" Apakšfondi koncentrējas uz jaunattīstības tirgiem, un vairums no tiem ir Absolūtās atdeves apakšfondi, uz kuriem attiecas Maksa par rezultātiem atkarībā no Prospektā noteiktas atdeves gūšanas ar Neto aktīvu vērtības palielināšanu.

"WIOF" ir atvērta ieguldījumu sabiedrība, kas reģistrēta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu oficiālajā sarakstā atbilstoši Luksemburgas 2002. gada 20. marta likumam par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem.