Levads

“WSP” ir visaptverošs ieguldījumu Fondu fondu klāsts, kurš kopš 2010. gada reģistrēts Luksemburgā - Eiropas galvenajā mārketingam visā pasaulē izveidoto Ieguldījumu fondu centrā - ar vairākām interesantām un klientiem draudzīgām iezīmēm.

Katrs Apakšfonds tiek profesionāli pārvaldīts, ievērojot diversifikācijas principu, un katrs vērtspapīrs tiek izraudzīts pēc stingriem kritērijiem. Katrs "WSP" Apakšfonds piedāvā diversificētas ieguldījumu stratēģijas, kur riska līmeni kontrolē ieguldītājs. Šo Portfeļa Apakšfondu mērķis ir kontrolēt riska līmeni, kuru Jūs uzņematies ar saviem ieguldījumiem, lai Jums nebūtu ne par ko jāuztraucas: Portfeļa Apakšfondi kombinē dažādas stratēģiskās pieejas, kas aptver plašu ieguldījumu spektru un plašu vērtspapīru klāstu. Tas ļauj ieguldītājiem gūt labumu no daudzveidīgas pieejas fondu pārvaldei, kā arī samazinātas ekspozīcijas pret konkrēta veida vērtspapīra, sektora vai stratēģijas svārstīgumu.

"WSP" ir atvērta ieguldījumu sabiedrība, kas reģistrēta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu oficiālajā sarakstā atbilstoši Luksemburgas 2002. gada 20. marta likumam par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem.