World Investment Opportunities Funds

WIOF - tai platus Liuksemburge, svarbiausiame visame pasaulyje platinamų investicinių fondų centre Europoje, nuo 1999 m. registruotų investicinių subfondų, pasižyminčių labai įdomiomis ir klientams palankiomis savybėmis, pasirinkimas.

Pagrindinis World Funds tikslas yra investuoti į apyvartinius vertybinius popierius, tokius kaip akcijos, obligacijos, pinigų rinkos priemonės, kitų KIAVPS ar KIS vienetus, siekiant maksimalaus kapitalo pelningumo (grąžos) akcininkams.

Visi antriniai fondai (subfondai) yra profesionaliai valdomi, laikantis diversifikavimo principo. Visi vertybiniai popieriai pasirenkami pagal griežtus kriterijus.

Kai kurie WIOF antriniai fondai labiausiai orientuojasi į naujai atsirandančias rinkas ir dauguma jų yra absoliučios investicijų grąžos antriniai fondai, kuriems taikomas sėkmės mokestis, jeigu pasiekiama nustatyta grąža. Šis mokestis skaičiuojamas nuo grynosios turto vertės prieaugio, kaip nurodyta prospekte.

WIOF yra atviro tipo investicinė bendrovė, registruota oficialiajame kolektyvinio investavimo subjektų sąraše pagal Liuksemburgo 2002 m. kovo 20 d. kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.