Įžanga

WSP - tai nuoseklus Liuksemburge, svarbiausiame visame pasaulyje platinamų investicinių fondų centre Europoje, nuo 2010 m. registruotų investicinių fondų fondų, pasižyminčių labai įdomiomis ir klientams palankiomis savybėmis, pasirinkimas.

Visi antriniai fondai (subfondai) yra profesionaliai valdomi, laikantis diversifikavimo principo. Visi vertybiniai popieriai pasirenkami pagal griežtus kriterijus.

Visi WSP subfondai siūlo diversifikuotų investicijų strategijas, paliekant rizikos lygio kontrolę investuotojo nuožiūrai. Šie portfelio subfondai kontroliuoja Jūsų investicijų rizikos lygį, kad Jums patiems nereikėtų tuo rūpintis. Šiuose portfelio subfonduose derinami skirtingi strateginiai metodai, apimantys plačias lėšų paskirstymo galimybes bei vertybinių popierių pasirinkimą. Investuotojams tai naudinga, kadangi siūlomi skirtingi požiūriai į fondų valdymą bei mažinama rizika ir kintamumas, susiję su konkrečia vertybinių popierių rūšimi, sektoriumi ar strategija.

WSP yra atviro tipo investicinė bendrovė, registruota oficialiajame kolektyvinio investavimo subjektų sąraše pagal Liuksemburgo 2002 m. kovo 20 d. kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.