Fundusze rynków arabskich

Fundusze działające zgodnie z arabskimi zasadami szariatu Shariahu są szczególnie dopasowane do prawa szariatu Shariah.

W procesie tworzenia i rozwijania funduszy arabskich nie kierujemy się tylko zyskiem lecz także prawem Sariahu. Niektóre z regionów nie byłyby dostępne dla inwestorów, gdyby nie przestrzegano prawa Sariahu. Oferujemy dostęp do profesjonalnej wiedzy zarządzających funduszami oraz szansę korzystania ze wzrostów w regionach, które postępują zgodnie z zasadami Sariahu.

Oto niektóre z głównych zasad, którymi posługujemy się w funduszach Sariahu:

  • nadzór przez grupę arabskich uczonych
  • ograniczony dobór papierów wartościowych, w które inwestuje fundusz
  • zabroniona jest wypłata odsetek
  • niektóre zabronione przychody do 5% całego dochodu jest akceptowane
  • Stosunek zadłużenia do wartości spółki zależnej jest niższy niż 33 proc

wsf World Shariah Funds