Konto Styl Życia PLUS

Konto Styl Życia PLUS to program systematycznego inwestowania, który przynosi zyski zapewniające przyszłość, spełnienie ważnych potrzeb, celów i marzeń. Pomaga realizować Twoje cele i marzenia w różnym czasie. Umożliwia inwestowanie w długofalowej perspektywie i gromadzenie kapitału na czas emerytury lub realizację bliższych planów.

  • Zarządzanie portfelem oparte na aktywnym zarządzaniu ryzykiem
  • Ochrona kapitału przez stopniową redukcję ryzyka
  • Dywersyfikacja portfela
  • Inteligentny wybór instrumentów inwestycyjnych
  • Stabilizacja za pośrednictwem produktów inwestycyjnych zapewniających stały zysk
  • Różnorodność i elastyczność