Zalety WSP

  • Multiple managers - Unikalna cecha i prawdopodobnie najważniejsza różnica pomiędzy World Funds a jego konkurentami, polega na doborze przodujących firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami z całego świata, mających potwierdzoną historię dokonań i doświadczenie w zarządzaniu określonymi funduszami inwestycyjnymi lub strategiami, które są wykorzystywane w ramach WSP.

  • Wybór waluty referencyjnej - Ceny wyemitowanych akcji są wyrażone w walutach wybranych przez inwestora, a nie w walucie preferowanej przez zarządzającego menadżera, jak to ma miejsce w przypadku większości międzynarodowych funduszy inwestycyjnych oferowanych na tych rynkach.

  • Dobór struktury opłat - Inwestorzy mają możliwość dokonania wyboru pomiędzy opłatą początkową (udziały klasy A) bądź też inwestycji bez ponoszenia opłat wstępnych (udziały klasy B).

  • Aktywne zarządzanie ryzykiem portfela subfunduszy - WSP, dzięki znakomitym menedżerom inwestycyjnym, oferuje aktywne zarządzanie ryzykiem portfela subfunduszy, co pozwala każdemu inwestorowi kontrolować ryzyko jakiemu podlega jego inwestycja.