26.07.2006

Cyperská komisia pre cenné papiere a burzu na svojom zasadnutí dňa26. júla 2006 schválila verejnú ponuku pod-fondu WIOF Strategie KontoSchweiz na Cypre. Týmto sa počet pod-fondov WIOF registrovaných na Cyprerozšíril na 18.