09.08.2006

Wiof s potešením oznamuje, že vedúca spoločnosť v oblastiposkytovania informácií o fondoch a ich analýz, Standard & Poors(S&P) udelila fondu WIOF Balanced Euro rating 4****.

Táto agentúra udelila rating 3*** aj fondu WIOF Global Equity ako uznaniejeho výbornej výkonnosti. S&P zároveň začlenila tieto fondy do jejvysoko sofistikovanej databázy. Vďaka tejto databáze môžu investorijednoducho získať informáciu o výkonnosti jednotlivých fondov aleboporovnať historickú výkonnosť takmer 80.000 fondov sledovaných S&Pv celom svete. Byť súčasťou tejto databázy a prezentovať výkonnosťfondov WIOF je veľkým úspechom. Viac ako 5.000 odborníkov v 20tichkrajinách zaznamenáva výkonnosť a volatilitu fondov počas obdobia36 mesiacov a porovnáva ich s výkonnosťou nimi spravovaných fondovv danej kategórii. Výsledkom tohto procesu je udelený rating od 1*(najnižšie ocenenie) až po 5***** (pre najlepšie hodnotené fondy). Ak Vászaujíma viac informácií o systéme udeľovania ratingu spoločnosťouS&P, kliknite na www.funds-sp.com.Bližšie informácie o fondoch WIOF Balanced Euro a WIOF Global Equity súuvedené na stránke fondov.