31.03.2017

Chceli by sme informovať o zmenách vrámci WIOF pod-fondov.

Od 1. apríla 2017 budú menovaní noví investiční poradcovia pre nasledovné WIOF pod-fondy:

- investičným poradcom pre WIOF African Performance Fund bude spoločnosť GenAfrica Asset Managers Limited;

- spoločnosť GFG Limited bude pôsobiť ako investičný poradca pre pod-fondy  WIOF Conservative Risk 3% Portfolio a WIOF Global Strategy Alpha Portfolio;

- Cogent Asset Management Ltd. bude spravovať WIOF South-East Asia Performance Fund.