15.05.2008

Obchodovanie na medzibankovom trhu bolo v apríli pokojné. Jednomesačné atrojmesačné sadzby boli takmer statické, keď neindikovali očakávanú zmenuúrokových sadzieb. Ročné sadzby, ktoré vzhľadom na vysoko pravdepodobnývstup Slovenska do eurozóny viac-menej kopírovali európske sadzby, sav poslednej dekáde mesiaca zvyšovali, keď pri vysokej inflácii v eurozónesa očakávania skorého znižovania tamojších sadzieb strácali.

Výnosy slovenských dlhopisov s krátkou splatnosťou narástli približneo 15 bodov, s dlhšou približne o 5 bodov, keď sa prispôsobovalirastúcim výnosom nemeckých dlhopisov. Tie podrástli o 20 – 40 bodov, atak sa rozpätie medzi slovenskými a nemeckými dlhopismi zúžilo.

Počas celého apríla sa koruna pohybovala voči euru v úzkom pásme25 halierov, keď trh vyčkával na rozhodnutie o vstupe Slovenska doeurozóny. Mesiac odštartovala koruna na úrovni 32.50 SKK/EUR, do poloviceapríla sa dostala na 32.3. Po zverejnení vyššej ako očakávanej infláciesa na chvíľu vrátila na 32.50 SKK/EUR a následne do konca mesiacaposilňovala na 32.25 SKK/EUR.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.