16.04.2009

Piraeus Bank oznámila 12% nárast v celkových čistých tržbách za rok2008 na 1 652 mil. €. Grécke aj medzinárodné obchodné aktivityzaznamenali veľmi uspokojivé tempá rastu (12%, resp. 73%) a preukázalivýrazný 30% medziročný nárast.

K tomuto výsledku prispeli aj medzinárodné jednotky. Čistý príjemz poplatkov z investičného bankovníctva a zo správy aktív poklesol,pretože ich ovplyvnili nepriaznivé podmienky na kapitálových trhoch (IndexATHEX klesol o 66% v roku 2008 oproti 2007 a celkové aktíva otvorenýchinvestičných fondov na gréckom trhu klesli za rovnaké obdobie o 58%).

Viac informácií o finančných výkazoch Piraeus Banky nájdete na : http://www.piraeusbank.gr/