World Investment Opportunities Funds

WIOF to szeroki zakres subfunduszy inwestycyjnych, zarejestrowanych od roku 1999 w Luksemburgu - największym europejskim centrum funduszy inwestycyjnych oferowanych na całym świecie - które posiadają interesujące cechy przyjazne klientom.

Głównym celem World Funds jest inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i udziały innych UCITS lub UCIs.

Każdy subfundusz jest profesjonalnie zarządzany i stosuje zasadę dywersyfikacji, zaś każdy rodzaj papierów wartościowych jest dobierany według rygorystycznych kryteriów.

Poszczególne subfundusze WIOF skupiają się na rynkach rozwijających się i większość z nich jest funduszami absolutnego zwrotu, co oznacza że podlegają opłacie za wyniki zależnej od ich wyników opartych na wzrostach ich Wartości Aktywów Netto, jak opisano w Prospekcie.

WIOF jest otwartą spółką inwestycyjną, wpisaną na oficjalną listę przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na mocy luksemburskiej Ustawy z dn. 20 marca 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.