World Shariah Funds

World Shariah Funds PCC Limited je otvorenou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra v Guernsey, ktorá bola založená ako spoločnosť s rozdeleným majetkom. Investičným cieľom takejto spoločnosti je vyhľadávať dlhodobý kapitálový rast z aktívne riadeného portfólia akcií, ktoré sú v súlade so zákonom Shariah, a ktoré sa môžu nachádzať v ktorejkoľvek súdnej právomoci.

 

 

 

 www.wsffunds.com