25.01.2008

WIOF s potešením oznamuje, že rozšíril možnosti prístupuk informáciám o všetkých WIOF pod-fondoch vo všetkých triedach, ktorésú momentálne dostupné na Bloomberg.com. Každý pod-fond má svojšpecifický kód, pomocou ktorého môžete získať komplexné informácieo danom fonde na Bloomberg.com. Zoznam fondov registrovaných na Bloomberg.comje nasledujúci:

WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund – Class A : WIOADRB LX

WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund – Class B : WIOFADR LX

WIOF American Portfolio – Class B : WIOFAMR LX

WIOF Balanced Euro – Class A : WIOFEBD LX

WIOF Balanced Euro – Class B : WIOFBAB LX

WIOF Balanced Risk 7% Portfolio – Class A : WIOFBLA LX

WIOF Balanced Risk 7% Portfolio – Class B : WIOBALR LX

WIOF Baltic Opportunities Fund – Class A : WIOFBAL LX

WIOF Baltic Opportunities Fund – Class B : WIOFBOB LX

WIOF CEE Opportunities Portfolio – Class A : WIOFCEE LX

WIOF CEE Opportunities Portfolio – Class B : CEEINTP LX

WIOF Central Asian Opportunities – Class A : WIOFCAS LX

WIOF Central Asian Opportunities – Class B : WIOFCAB LX

WIOF CIS Bond – Class A : WIOFCIS LX

WIOF CIS Bond – Class B : WIOCISB LX

WIOF Conservative CZK Fund – Class A : WIOFCZA LX

WIOF Conservative CZK Fund – Class B : WIOFCZK LX

WIOF Conservative PLN Fund – Class B : WIOFSKK LX

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio – Class B : WIOCONS LX

WIOF Conservative SKK Fund – Class A : WIOSKKA LX

WIOF Conservative SKK Fund – Class B : WIOFPLN LX

WIOF Dynamic Risk 10% Portfolio – Class A : WIODYNI LX

WIOF Dynamic Risk 10% Portfolio – Class B : WIODYNR LX

WIOF EURO International Bond – Class A : WIOFINT LX

WIOF European Equity – Class A : WIOFEUE LX

WIOF European Equity – Class B : WIOFEUB LX

WIOF European Portfolio – Class B : WIOFEUR LX

WIOF European Value Equity – Class A : WIOFEVE LX

WIOF European Value Equity – Class B : WIOFEVB LX

WIOF Global Alpha Portfolio – Class B : WIOALPH LX

WIOF Global Equity – Class A : WIOFGLE LX

WIOF Global Equity – Class B : WIOFGEB LX

WIOF Global Strategy I Portfolio – Class A : WIOGLST LX

WIOF Global Strategy I Portfolio – Class B : WIOGLSB LX

WIOF Global Strategy II Portfolio – Class A : WIOGS2A LX

WIOF Global Strategy II Portfolio – Class B : WIOSTRA LX

WIOF Global Strategy III Portfolio – Class A : WIOGSTA LX

WIOF Global Strategy III Portfolio – Class B : WIOGSTR LX

WIOF Greece-Cyprus International Portfolio – Class B : WIOGRCY LX

WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund – Class A : WIOFGCO LX

WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund – Class B : WIOFGCB LX

WIOF Poland Balanced World Portfolio – Class B : WIOPLBA LX

WIOF Polish Opportunities Fund – Class A : WIOFPLO LX

WIOF Retirement Portfolio – Class B : WIORETP LX

WIOF Russian Opportunities Fund – Class A : WIOFRUS LX

WIOF Russian Opportunities Fund – Class B : WIOFRUB LX

WIOF Slovenia International Portfolio – Class B : WIOSLIP LX

WIOF Strategie Konto Schweiz Portfolio – Class B : WIOSKSB LX

WIOF US Capital Growth Fund – Class A : WIOFUCG LX

WIOF US Capital Growth Fund – Class B : WIOFUSB LX

WIOF US Dollar International Bond – Class A : WIOFUDB LX

WIOF US Value Equity – Class A : WIOFUSV LX