11.02.2008

Hromadný predaj na globálnych akciových trhoch neponechal akcie zostrednej Ázie nedotknuté za predpokladu, že akcie regiónov nie súizolované od udalostí na globálnych trhoch. Myslíme si, že hlavnýmiväzbami medzi trhmi strednej Ázie a globálnymi akciovými trhmi, sú postojk rizikovým aktívam, ceny komodít a prístup k financovaniu.

Úvahy o sektoroch

Bankový sektor

 Z celkového hľadiska, zatiaľ čo Kazašské banky silne trpeli kvôlinedostatku globálnej likvidity, veríme, že kazašská vláda má potrebnéfinančné prostriedky a nástroje, aby zmiernila súčasné problémyv bankovom a stavebnom sektore. Výkonný riaditeľ BTA odhaduje, že na to,aby bol zaistený priemerný rast aktív 9 –10 % v roku 2008, bankypotrebujú podporu od vlády vo forme ďalších 4 miliárd USD (bez narastaniaďalšieho vonkajšieho dlhu). Toto sa nezdá byť príliš veľa pre krajinu,ktorá má okolo 17,4 miliárd USD v medzinárodných rezervách a21 miliárd USD v Národnom ropnom fonde.

 Za posledné týždne sme videli mierne zlepšenia v kazašskom bankovomsektore (a postoj investorov k bankám). Kórejská banka Kookmin tentotýždeň potvrdila, že rokovala ohľadom akvizície podielu v šiestejnajväčšej kazašskej banke Bank CenterCredit. Akvizícia by bola pozitívnaaj priamo pre BCC (prístup k financovaniu), aj pre kazašský bankový sektorako celok. Niektoré menšie kazašské banky ako Temir Bank, Bank Caspian aTsesna bank sú pokladané za zaujímavé ciele akvizície pre medzinárodnýchhráčov, ktorí sa chcú zviditeľniť v Kazachstane (napr. Raiffaisen, VTB).V tom istom čase dvaja ázijskí hráči ohlásili svoj zámer otvoriťpobočky v Kazachstane, čo by mohlo znamenať jednoduchší prístupk financovaniu pre kazašský firemný sektor.

Ťažobné sektory

 Ťažobné sektory (ropa a plyn, kovy a ťažba) sú silne prepojenés globálnymi finančnými trhmi. Hlavným spojením sú ceny globálnychkomodít. Výrobcom drahých kovov by sa malo relatívne dobre dariť nazáklade očakávaní vyšších cien.

 Pozitívnym faktorom pre región je to, že väčšina spoločností másilný potenciál rastu výroby, ktorý čiastočne pôsobí ako vankúš vočinižším cenám komodít.

 Vnútorné problémy – hlavne politika hrá dôležitú úlohuv dynamike cien.

 Značne dôverujeme sektorom, ktoré podporujú ropný a plynárenskýsektor (napr. služby ropných polí, infraštruktúra). Tieto spoločnostimajú dôveryhodnú históriu dlhotrvajúceho rastu, ktorý je poháňanýveľkými kapitálovými (a ľudskými) prísunmi v sektore (napr. samotnýKashagan by mohol investovať viac ako 120 miliárd USD) a udalosti naglobálnych trhoch zanechávajú len čiastočný dopad na hospodárenie týchtospoločností.

Sektory poháňané domácim dopytom (okrem bankového a stavebného)

 Sektory poháňané domácim dopytom by mali byť najmenej vystavenéproblémom globálnych trhov (iba cez prístup k financovaniu). V súčasnostivšak existuje dosť obmedzený výber takýchto spoločností v danomregióne.

Kvantitatívny prístup

 Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, že akciový fond WIOF Central AsianOpportunities Fund má relatívne nízku historickú koreláciu s globálnymirozvinutými trhmi. Napríklad korelácia medzi fondom a indexom S&P 500 je0,17, zatiaľ čo korelácia medzi indexmi MSCI EM a S&P 500 za to istéobdobie bol 0,60.

 Fond má najvyššiu koreláciu s indexom RTS2 (0,72) a indexmi MSCI EMa MSCI EM Ázia (okolo 0,67).

 Fond má relatívne nízku koreláciu s lokálnym kazašským akciovýmindexom KASE. Myslíme si, že hlavnými dôvodmi sú po prvé, skutočnosť,že tento fond neinvestuje do lokálnych akcií a po druhé, relatívne nízkalikvidita lokálnych akcií.

Edgars Makarovs

Portfólio manažér

Parex Asset Management