16.12.2008

V roku 2007 časopis The Banker zvolil spoločnosť KBL za banku rokav Luxembursku.

Tento rok to potvrdila aj komisia časopisu World Finance, keď tejto bankeudelila titul Najlepšia banková skupina v Luxembursku. Spoločnosť KBLEuropean Private Bankers má za sebou takmer 60 rokov skúseností. Vo svojejpráci pokračuje s pevným úsilím, pričom využíva pôvodnú koncepciueurópskej siete čisto súkromných bánk. Uvedená stratégia pomohlavybudovať skupinu KBL Group takým spôsobom, aby dosiahla tento výnimočnýúspech.

Spoločnosť WIOF by chcela využiť túto príležitosť a zablahoželaťspoločnosti KBL k tomuto úspechu a k oceneniu touto prestížnou cenou. Viacinformácií o KBL nájdete na: www.kbl.lu