Investiční profesionáli

Cogent Asset Management Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

Spoločnosť GenAfrica Asset Managers (pôvodne Genesis Kenya) bola založená v roku 1996 s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby v riadení investícií pre inštitucionálnych investorov v Keni. S centrálou v Nairobi, Keňa, GenAfrica pôsobí aj v Kampale, Uganda. Spoločnosť manažuje investície inštitucionálnych investorov v Keni a Ugande, ako sú penzijné schémy a poisťovne, aj individuálnych bonitných investorov.
 GFG Limited (GFG) je súkromná, nezávislá investičná spoločnosť, ktorá poskytuje, čo najlepšie investičné riešenia s cieľom vybudovať dlhodobé obchodné vzťahy so svojimi klientami. Spoločnosť poskytuje investičné služby širokej skupine klientov a investorov, vrátane veľkých korporácií, inštitucionálnych investorov a bonitných individuálnych klientov. GFG ponúka na mieru upravené investičné poradenstvo a správu aktív s využitím tímu investičných expertov s globálnym rozhľadom pri tvorbe inteligentných investičných riešení.
INCA Investments, LLC

INCA Investments, LLC („INCA“) je nezávislá spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou fondov, a zameriava sa výhradne na trhy v Latinskej Amerike. Bola založená v roku 2004 a je registrovaným investičným poradcom Úradu pre kontrolu obchodu s cennými papiermi v USA. INCA sídli v Miami na Floride, ktorú mnohí považujú za vstupnú bránu do biznisu pre oblasť Latinskej Ameriky. Umožňuje to spoločnosti mať strategickú pozíciu na sledovanie  rozličných trhov v tejto oblasti. Investičný tím spoločnosti INCA tvorí skupina investičných odborníkov z Latinskej Americky. Skúsení investiční pracovníci investujú na latinskoamerických trhoch už od začiatku 90tych rokov. Podporuje ich skupina analytikov, ktorí sa špecializujú na tie najdôležitejšie sektory tohto regiónu.

Reliance Wealth Management, která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, je specialistou v oblasti niche investičních nástrojů, které poskytuje institucím, investičním společnostem a movitým privátním investorům nejen v Indii, ale i v zámoří. Hlavní specializací této společnosti je tvorba dedikovaných portfolií šitých na míru představám svých klientů a jejich následná správa. Investiční tým má za sebou dlouhou historii správy mezinárodních investičních portfolií prostřednictvím Foreign Institutional Investor v pozici poradců pro fondy zaměřené na Indii, či oddělených mandátů od institucionálních klientů a suverénních fondů.

 

t of the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, is a niche provider of investment products to institutions, investment companies and high net-worth individuals in India and overseas. Its primary focus is on creating custom made equity portfolios as segregated mandates and delivering value to clients. The team has a long history of managing international investments through the Foreign Institutional Investor route as advisors, either to India-dedicated funds or to segregated mandates from institutional clients including sovereign funds.