Investiční profesionáli

Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

Spoločnosť GenAfrica Managers (pôvodne Genesis Kenya) bola založená v roku 1996 s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby v riadení investícií pre inštitucionálnych investorov v keni. S centrálou v Nairobi (Keňa), GenAfrica pôsobí aj v Kampale (Uganda). Spoločnosť riadi investície inštitucionálnych investorov v Keni a Ugande, ako sú penzijné schémy a poisťovne, aj individuálnych bonitných investorov.

GFG Limited (GFG) je súkromná, nezávislá investičná spoločnosť, ktorá poskytuje, čo najlepšie investičné riešenia s cieľom vybudovať dlhodobé obchodné vzťahy so svojimi klientmi. Spoločnosť poskytuje investičné služby širokej skupine klientov a investorov, vrátane veľkých korporácií, inštitucionálnych investorov a bonitných individuálnych klientov. GFG ponúka na mieru upravené investičné poradenstvo a správu aktív s využitím tímu investičných expertov s globálnym rozhľadom pri tvorbe inteligentných investičných riešení.

INCA Investments, LLC

INCA Investments, LLC (INCA) je nezávislá spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou fondov, a zameriava sa výhradne na trhy v Latinskej Amerike. Bola založená v roku 2004 a je registrovaným investičným poradcom Úradu pre kontrolu obchodu s cennými papiermi v USA. INCA sídli v Miami na Floride, ktorú mnohí považujú za vstupnú bránu do biznisu pre oblasť Latinskej Ameriky. Umožňuje to spoločnosti mať strategickú pozíciu na sledovanie rozličných trhov v tejto oblasti. Investičný tím spoločnosti INCA tvorí skupina investičných odborníkov z Latinskej Americky. Skúsení investiční pracovníci investujú na latinskoamerických trhoch už od začiatku 90tych rokov. Podporuje ich skupina analytikov, ktorí sa špecializujú na tie najdôležitejšie sektory tohto regiónu.

Spoločnosť Reliance Wealth Management, ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, je špecialistom v oblasti niche investičných nástrojov, ktoré poskytuje inštitúciám, investičnýmm spoločnostiam a privátnym investorom nielen v Indii, ale aj v zámorí. Hlavnou špecializáciou tejto spoločnosti je tvorba dedikovaných portfólií šitých na mieru predstavám svojich klientov a ich následná správa. Investičný tím má za sebou dlhú históriu správy medzinárodných aktív prostredníctvom Foreign Institutional Investor v pozícii poradcov pre fondy zamerané na Indiu, či oddelených mandátov od inštitucionálnych klientov a suverénnych fondov.

t of the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, is a niche provider of investment products to institutions, investment companies and high net-worth individuals in India and overseas. Its primary focus is on creating custom made equity portfolios as segregated mandates and delivering value to clients. The team has a long history of managing international investments through the Foreign Institutional Investor route as advisors, either to India-dedicated funds or to segregated mandates from institutional clients including sovereign funds.