Úvod

LifeFlex je program pravidelného investovania s veľkou flexibilitou. Vždy sa dokáže prispôsobiť nepredvídateľným životným a finančným situáciám.

LifeFlex ponúka možnosť pravidelného investovania na obdobie od 3 do 10 rokov. Nezáleží na Vašom veku, zdraví ani Vašich aktivitách.

LifeFlex umožňuje investovať pravidelne mesačne alebo jednorazovo na začiatku investovania. Počas investičného plánu je možné realizovať mimoriadne investície.

Najjednoduchšie stratégie sú často najlepšie a LifeFlex ponúka 2 investičné stratégie: Classic a Dynamo. Tieto investičné stratégie pokrývajú nielen hlavné svetové finančné trhy, ale aj atraktívne rozvíjajúce sa finančné trhy.