Hlavné výhody WIOF

  • Multi-manažment - Jedinečnou vlastnosťou World Funds a pravdepodobne najdôležitejším rozdielom medzi World Funds a fondmi konkurentov je to, že boli vybraní poprední investiční odborníci z celého sveta, ktorí sa môžu pochváliť množstvom úspechov v minulosti a majú zodpovedajúcu kvalifikáciu pre správu konkrétnych investičných fondov či stratégii, ktoré je možné nájsť v rodine fondov WIOF.

  • Výber upisovacej meny - Akcie sú vydávané v závislosti na cenách, ktoré vychádzajú z meny podľa výberu investora a nie z meny, ktorú uprednostňuje investičný správca, ako je to v prípade prevažnej väčšiny medzinárodných podielových fondov, ktoré sú v ponuke na týchto trhoch.

  • Výber štruktúry poplatkov - Investori sa môžu rozhodnúť, či dajú prednosť vstupným poplatkom tak, ako je to bežné vo väčšine podielových fondov (akciová trieda A), alebo si v rámci podfondov zvolia akcie triedy B. V tom prípade začnú pre investora všetky investované peniaze pracovať okamžite.

  • Široká ponuka podfondov zameraných na rozvíjajúce sa trhy - WIOF ponúka investičné možnosti na rozvíjajúcich sa trhoch strednej a východnej Európy, Rusku a SNŠ, Číny, Indie, Pakistanu, Latinskej Ameriky, stredného východu a juhovýchodnej Ázie.