18.03.2010

Markaz ohlásil finanční výsledky za rok 2009 – čistý zisk2,54 milionu kuvajtských dinárů a 6 filsů na akcii oproti čisté ztrátě18,77 kuvajtských dinárů v roce 2008.

Společnost si i v průběhu krize vedla dobře díky zdravé bilanci,vysoké kvalitě aktiv a nízkému ukazateli zadlužení vlastního kapitálu.Zároveň posílila svou tržní pozici v regionu a dosáhla atraktivníhozhodnocení pro akcionáře, díky čemuž se stala žádaným partnerem proinstitucionální investory a jejich investice v oblasti MENA (Blízký východa severní Afrika). „Markaz“ byl na základě svých zkušeností v oboru avýkonnosti vybrán předním evropským investičním zprostředkovatelem dofunkce Investičního poradce. Podle interních zdrojů řídí „Markaz“významný tržní podíl ve správě fondů v zemích Perského zálivu (GCC),společnost si polepšila na čtvrtou příčku v objemu spravovaných aktivv regionu GCC a nadále udržuje vedoucí postavení na kuvajtském trhu.Navíc, ratingová agentura Standard & Poor’s přiřadila fondům“Mumtaz” a “Gulf” rating “A”, což je další potvrzení vysokékvality investičních procesů a výkonů ve společnosti.

Kuwait Financial Centre S.A.K. ‚Markaz‘, s celkovým majetkem vesprávě ve výši 865 milionů kuvajtských dinárů (3,02 miliardyamerických dolarů) k 31. prosinci 2009, založený v roce 1974 se staljedním z předních správců aktiv a investiční společností v regionuPerského zálivu. „Markaz“ byl uveden na Kuvajskou burzu (KSE)v roce 1997.

Pro více informací přejděte na: http://www.markaz.com/…_Single.aspx?…