29.03.2010

Standard & Poor's Ratings Services opravil výhled Indie z negativníhona stabilní. S&P zároveň potvrzuje hlavní úvěrový rating na“BBB-” dlouhodobě a “A-3” krátkodobě. Očekává se, že v průběhuněkolika příštích let se zlepší rozpočtová situace v Indii a že siindická ekonomika bude udržovat silný růstový trend.

Změny v predikcích S&P znamenají, že indická fiskální situace byse měla začít zlepšovat a že indická ekonomika bude pokračovat ve velmirychlém tempu vzhůru. Přesto Standard & Poor's bude i nadále sledovatopatření prováděná indickou vládou pro ozdravění veřejných financí.Hlavní rating Indie by se mohl dokonce zvýšit, pokud by se vládě podařilosnížit deficit veřejného sektoru. Na druhou stranu pokud bude vládapokračovat v uvolňování rozpočtové disciplíny nebo pokud by došlok nezdarům v oblasti měnové, finanční a ekonomické politiky, které byzhoršily střednědobý výhled Indie, může se objevit i tlak na poklesratingu.

Pro více informací o S&P ratingu prosím přejděte na: http://in.reuters.com/…023520100318