13.04.2010

Společnost S&P nedávno zveřejnila zprávu o tom, že LatinskáAmerika vyšla z globální recese v lepším ekonomickém stavu, nežpředpokládala většina analytiků, a že se tento region v roce2010 vrátí zpět k pozitivnímu růstu HDP. Pokud porovnáme současnýglobální pokles s předešlými, zdají se být země Latinské a jižníAmeriky mnohem odolnější. Žádná ze zemí se v roce 2009 nedostala doplatební neschopnosti a několik posledních let umírněné fiskálnípolitiky, vhodné monetární politiky a všeobecného zlepšení sociálníchpodmínek položilo základy pro další růst v následujících letech, pokudby se neobjevily neočekávané externí šoky.

Globální finanční krize a ekonomický propad vyvolaly v mnoha zemíchodpor k tržní politice. Nicméně světlou a možná až ironickou výjimkouzůstala Latinská Amerika, region, který kdysi býval synonymem proprotitržní populismus.Většina zemí Latinské Ameriky dnes následujepragmatický, protržní ekonomický směr zahrnující liberalizaci obchodu,privatizace, podporu cizím investicím, rozvoj finančního trhu a umírněnározpočtová a měnová opatření, aby se předešlo vysokým deficitům avysoké inflaci. Mezi zeměmi uvedených regionů jedině Venezuela, Ekvádor,Bolívie a Argentina v posledních letech následují úplně odlišnýekonomický směr. Ani jedna skupina, první, která zahrnuje drtivou většinuzemí regionu, a druhá tvořená čtyřmi výjimkami, nezměnila od počátkuglobální recese cíle své ekonomické strategie.