11.06.2010

Portfolio Manažer - Peter Townshend, Coronation Fund Managers

Afrika je dostatečně velký kontinent na to, aby nabízela hojný počet investičních příležitosti. Dá se obecně říct, které trhy v Africe jsou vůbec nejzajímavější?

Kromě Jihoafrické republiky bych určitě zmínil Nigérii, Egypt a Keňu; právě v tomto pořadí. Jednak tím sleduji velikost trhů (tržní kapitalizaci, počet kótovaných společností a likviditu trhu), ale i specifické investiční příležitosti v zemi. Nigerijský trh se například v roce 2008 & 2009 otřásl v základech, ale také nám umožnil vybudovat silné pozice ve velmi podhodnocených společnostech. Následný nárůst byl ohromný, přesto zde stále držíme třetinu našeho portfolia.

Jak vlastně vybíráte cenné papíry? Sledujete indexy nebo se spoléháte spíše na vlastní analýzy?

Do indexů vůbec neinvestujeme. Většina afrických trhů je stále ve fázi vývoje a takovéto nástroje obvykle ani poskytuje. Jsme investoři, kteří drží aktivum ode dna až na vrchol. Neřídíme se příliš situací v sektoru ani makroekonomickými ukazateli, ale snažíme se čistě najít společnosti, které jsou podhodnocené.

Můžete nám prozradit, které sektory jsou na afrických trzích nejlákavější?

Naše portfolia se obvykle velmi liší od naší konkurence. Tak například banky jsou obecně nejobchodovanějšími a nejlikvidnějšími tituly na většině afrických trhů a jsou hlavními tahouny indexů a portfolií našich konkurentů -  kdežto my preferujeme společnosti, které jsou přímo vázané na spotřebu obyvatelstva, takže máme poměrně širokou expozici v pivovarech, telekomunikacích, betonárnách, tabákovém průmyslu aj.

Investice v Africe se mohou zdát jako poměrně rizikové v porovnání s vyspělým světem, dokonce se Afrika definuje jako tzv. hraniční trh. Jaký je podle Vás ideální investiční horizont pro investory, kteří se rozhodnou zkusit štěstí v Africe?

Vždy se snažíme odhadnout reálnou hodnotu společnosti a nakupujeme pouze ty společnosti, které se dlouhodobě obchodují pod touto reálnou hodnotou. Když akcie společnosti dosáhnou její úrovně, prodáváme. Nejčastěji se náš investiční horizont pohybuje okolo 3-5 let, ale pokud se cena akcií společnosti zhodnotí rychleji, držíme je samozřejmě i kratší dobu.

Jak jsem již naznačil, Afrika je hraniční trh a je tedy vhodná spíše pro investory se sníženou averzí k riziku. Jaká jsou obecně největší rizika investic na tomto kontinentu?
Politické riziko je mnohem vyšší než u západních zemí. Demokracie a politické prostředí v Africe se stále vyvíjejí, stejně tak akciové trhy. Regulace ani zveřejňování finančních informací ještě nejsou na takové úrovni, jak by měly. Nicméně největším problémem zůstává likvidita. Zpravidla jsou místní trhy velmi malé a když udeří krize, likvidita se může velmi rychle zaseknout, což komplikuje především stahování kapitálu.

S ohledem na investiční horizont a možná rizika trhu jaký je podle Vás optimální podíl investic alokovaných do tohoto regionu v portfoliu klienta?

Myslíme si, že Afrika nabízí mnoho zajímavých investičních příležitostí a potenciálních zisků. Ale zároveň jako hraniční trh má tak trochu vlastní hlavu a velmi reálná rizika. Investice v Africe nejsou pro slabé povahy a neměly by obecně tvořit většinu portfolia klienta.

Současný vývoj mezinárodních trhů nenechal ani Africké trhy nepoznamenané. Jak byste popsal dopady na Černý kontinent?

Africké trhy byly globální finanční krizí samozřejmě zasaženy, ale jsou zde velké rozdíly napříč kontinentem. Například Nigérie byla zasažena poměrně těžce ještě v kombinaci s vlastní bankovní krizí (nemá žádnou souvislosti s problémy vyspělých  zemí). Už se pomalu vzpamatovává, ale ještě to bude chvíli trvat. Severoafrické trhy se obecně zotavily rychle (v závěsu za vyspělými zeměmi), zatímco západní a jižní státy Afriky se stále potýkají s určitými komplikacemi.

Kromě toho, co se aktuálně událo na trzích, se každý investor ohlíží spíše do budoucnosti. Jaký je potenciál afrických trhů do budoucna?
Afrika se musí dostat z velmi špatné pozice. Kvalitnější politika, snížení zadluženosti a vyšší ceny komodit pomáhají vytáhnout Černý kontinent z nejhoršího a to se musí časem projevit i u lidí na ulicích. Velký dopad má i technologie, mobilní telefony přispívají k rychlejším změnám. Jakmile se lidé dostanou z naprosté chudoby, začne se zvyšovat jejich spotřeba a my budeme rádi investovat do společností, které umí uspokojit tuto rostoucí poptávku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce. Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií. Vývoj dosažený v minulosti není předpokladem pro vývoj budoucí. Hodnota investice a výnos z ní může stoupat ale i klesat. Není zaručeno, že investor získá zpět investovanou částku. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty investice. Zmínka o žádné konkrétní akcii není míněna jako doporučení pro obchod. Provize distributorů i koncové provize, poplatky za správu a další výdaje jsou odvozeny od investic do společných fondů („mutual funds“). Výnos není zaručen a může kolísat. Informace jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, nicméně WIOF nenese zodpovědnost za jejich přesnost, věrohodnost a úplnost ani za ztráty, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku využití těchto informací. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřebírají žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Dosažená výkonnost nezahrnuje poplatky ani náklady spojené s úpisem nebo odkupem akcií. Předpokládá se, že veškeré dividendy budou reinvestovány. Než se investor rozhodne investovat do jakýchkoliv dílčích fondů WIOF, měl by kontaktovat svého finančního poradce a vyžádat si všechny příslušné dokumenty o tomto fondu jako např. poslední výroční a pololetní zprávu a/nebo prospekt a zjednodušený prospekt, které specifikují rizika spojená s tímto fondem stejně tak se všemi uplatňovanými omezeními a s podstatou obchodování.