14.02.2010

Peter Leger, Portfolio Manager, Coronation Asset Management

„Predikce pozitivního hospodářského růstu Afriky i v době krize činí z tohoto regionu daleko lepší a atraktivnější investiční příležitost v porovnání s ostatními trhy.“

Směřovat své peněžní prostředky do Afriky může být poměrné obtížné pro nezasvěcené, ale zkušení investoři vidí na africkém kontinentu velký potenciál dlouhodobého atraktivního zhodnocení. Prostřednictvím fondu WIOF African Performance Fund může i laik obohatit své dlouhodobé portfolio o Afriku, navíc pod dohledem jednoho z nejzkušenějších afrických investičních manažerů. Správce aktiv využívá nejen potenciálu velkých trhů, jako je Jihoafrická republika, Egypt, či Nigérie, ale diversifikuje portfolio i směrem na trhy menší jako je Keňa, Ghana, Maroko nebo Zambie. Jednotlivé ekonomiky černého kontinentu prokázaly značnou odolnost v průběhu globální finanční krize a nabízí vyšší potenciál hospodářského zotavení než vyspělé země.

Hospodářský výhled

Afrika, jak všichni víme, je rozlehlý kontinent s mnoha lidnatými národy, které se ovšem na celosvětovém HDP podílí pouze 2%. Současná Afrika je ale také kontinentem, který prochází rozsáhlými změnami, jejichž základem jsou následující faktory: Snížení zadlužení, Rostoucí příliv zahraničních investic, Rostoucí politická stabilita a rozšiřující se vlna demokracie a Technologie jako akcelerátor růstu!!!

Snižování zadlužení ve spojení s investicemi do afrických ekonomik vytvořily základ pro stabilní a rozvíjející se ekonomické prostředí. Kapitál je totiž velký zbabělec. Politická stabilita a kontinuita je velmi důležitá pro správné fungování kapitálových trhů a snížení rizikové prémie, z čehož budou profitovat všichni investoři a jejich zájem poroste. Politická stabilita je nejen velmi důležitým faktorem s pozitivním vlivem na ekonomický růst, ale na africkém kontinentu nalezneme také mnoho příkladů, kdy samotný proces demokratizace posiluje osobní odpovědnost a stabilitu určitého regionu.

Příliv nových technologií na africký kontinent je jedním z dalších, velmi důležitých, pozitivních faktorů  urychlujících hospodářský růst. Motor rozvoje jednotlivých ekonomik je dostatečně promazáván prudkým vývojem telekomunikačního a bankovního sektoru. Afrika je nejrychleji rostoucím trhem s mobilními telefony na světě a tento faktor významně mění ráz života na africkém kontinentu. Studie rozvojových zemí z roku 2005 potvrdila, že nárůst rozšíření mobilních telefonů o 10% přidá 0,6% k růstu HDP. Afrika má nakročeno k tomu, aby se z rozvojového regionu stal světový ekonomický tygr. Africe se podařilo za posledních deset let navýšit průměrný hospodářský růst z 3,5% na více než 6% a zároveň zkrotit inflaci o téměř polovinu. V roce 2007 dosáhl tento kontinent svého aktuálního ekonomického vrcholu, když 8 z 10 nejrychleji rostoucích ekonomik na světě bylo z Afriky. 8 z 10 nejrychleji rostoucích akciových trhů bylo afrických. Velká část tohoto úspěchu byla způsobena nárůstem cen komodit. Ale i ekonomiky ne-přímo závislé na komoditách dosáhly signifikantního nárůstu hospodářství, který vyústil ve strukturální změny, jenž pomohly dále akcelerovat dynamiku růstu.

Graf č.1 Srovnání vývoje růstu HDP mezi Afrikou a zbytkem světa.

Zahraniční investice proudící do Afriky narostly šestinásobně za posledních 8 let a jsou dalším velmi důležitým stimulem růstu. Co je na tom nejzajímavější, je změna zdroje kapitálu. V současné době země jako Čína, Indie, Latinská Amerika, Rusko a Střední Východ postupně vytlačují západní země. Geografické umístění Afriky a velikost jejího trhu jsou pro ně hlavními lákadly.

Graf č.2 Afrika - vývoj přílivu zahraničních investic

Bankovní sektor je na tomto kontinentu stále málo rozvinutý, neboť půjčky a úvěry jsou v Africe stále v plenkách. Největší část úvěrů je poskytována korporacím. Velký retailový trh existuje pouze v JAR, ale i tam je zadlužení domácností velmi nízké a dosahuje pouze úrovně 40 % HDP ve srovnání s vyspělými ekonomikami, kde je zadlužení domácností na dvojnásobných úrovních. Zadlužení domácností v celé Africe je pod úrovní 10 % HDP. Africké banky nemají své bilance znečištěny toxickými aktivy a nejsou proto nuceny provádět žádné odpisy těchto problematických aktiv. Z dlouhodobé pohledu je retailové bankovnictví jednou z hlavních investičních příležitostí, i když cesta k cíli bude ještě dlouhá.

Globální finanční krize změnila celý svět a Afrika nebude výjimkou. Nicméně mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje hospodářský růst Afriky pro letošní rok na 4,1 %, což je několikanásobně vyšší úroveň ve srovnání s vyspělými evropskými ekonomikami (0,7 %) nebo Severní Amerikou (1,7 %). Dlouhodobý výhled počítá se stabilním hospodářským růstem afrického kontinentu. V roce 2014 by tempo růstu mělo dosáhnout dokonce 5,5 %. Predikce pozitivního hospodářského růstu činí z tohoto regionu daleko lepší a atraktivnější investiční příležitost v porovnání s ostatními trhy.

Kapitálový trh

Africké akciové trhy přitahovaly investory zejména nízkou korelací s globálními akciovými trhy, která hraje velmi důležitou roli při minimalizaci investičního rizika v rámci portfolia. Nicméně ani africké trhy nebyly plně imunní vůči okolním ekonomickým vlivům. Většina akciových trhů černého kontinentu dosáhla v loňském roce atraktivního zhodnocení v čele s Mauriciem (69,1 %), Egyptem (74,4 %) a Jižní Afrikou (74,9 %). Na druhé straně negativním výsledkem se prezentovaly trhy v Ghaně (-48,5 %), Malawi (-14 %) a Tanzánii (-5,9 %). Návratnost v poslední třech letech byla velmi solidní, což způsobilo v roce 2007 a na počátku roku 2008 přehřátí trhů. Rok 2009 byl rokem oživení napříč celým kontinentem, nicméně ve výhledu na rok 2010 zůstáváme opatrní. Masivní finanční injekce západních vlád stabilizovaly finanční systémy, což vlilo na trhy optimismus a řada ekonomik se vrátila k ekonomickému růstu. Bohužel se díky tomu vládní rozpočty západních zemí dostaly hluboko do červených čísel, což by mohlo znamenat nebezpečí předčasného ukončení podpůrných stimulů. Afrika bude i nadále ovlivňována světovým ekonomickým vývojem, i přesto zůstáváme přesvědčeni o prorůstových faktorech zmíněných v textu.

Afrika jako celek nabízí široké investiční příležitosti, dlouhodobý udržitelný růst, pozitivně se vyvíjející investiční klima, rozrůstající se bázi investorů a potenciál atraktivního zhodnocení vzhledem k současnému ohodnocení trhů.

Akciový trh (Index)

Únor 2010

Tržní kapitalizace

v mld. USD

Roční výkonnost

v % (USD)

Botswana Domestic Companies Index

4,2

27,9 %

BRVM Composite Index

6,0

-17,9 %

Egypt CASE 30 Index

59,2

74,4 %

Ghana All Share Index

3,6

-48,5 %

Kenya 20 Index

12,1

17,0 %

Malawi Domestic Index

1,4

-14,0 %

Mauritius All Share Index

5,3

69,1 %

Marocco Casablanca All Share Index

64,8

15,1 %

Namibian Local Companies Index

0,9

31,2 %

Nigeria All Share Index

35,4

2,1 %

South Africa JSE All Share Index

559,0

74,9 %

Tanzania Core Securities Composite Index

1,4

-5,9 %

Tunisia BVMT Index

8,9

63,7 %

Uganda All Share Index

0,6

12,0 %

Zambia All Share Index

2,2

23,0 %

Akciový fond WIOF African Performance Fund = ideální diversifikační prvek dynamického portfolia

Portfolio manažerem tohoto fondu je investiční společnost Coronation Asset Management („Coronation AM“) jeden z největších správců aktiv v JAR s mezinárodní přítomností. Coronation AM byla založena v roce 1993 jako společnost vlastněná managementem. Historie struktury vlastnictví je stále evidentní – 34% je vlastněno zaměstnanci. Sídlo společnosti se nachází v Kapském Městě (JAR). Kancelářsky je společnost přítomná také ve Velké Británii, Botswaně a Namíbii. Coronation AM spravuje aktiva nejen firemním a privátním klientům, ale také např. ostatním penzijním fondům nebo vládě JAR. V současné době má společnost pod správou 120 mld. randů (cca 280 mld. CZK).

Správa aktiv společností Coronation AM je založena na jednoduché strategii: být investičním zaměřením co nejblíže domácím spotřebitelům a jejich poptávce - být tam, kde dlouhodobý trend přinese v průběhu času navýšení objemů a návratnosti investic a rozvoj infrastruktury pomůže snížit náklady - tam kde budou působit zdravé akcelerátory ziskovosti a nakupovat pouze akcie takových společností, u kterých jsou přesvědčeni, že jejich skutečná vnitřní hodnota je daleko větší než aktuální tržní ocenění. Portfolio fondu je v současné době směřováno zejména na akciové trhy v JAR, Egyptě, Nigérii a Keni s cílem diversifikaci fondu nadále rozšiřovat a využívat investičních příležitostí napříč celou Afrikou.

WIOF African Performance Fund nabízí investorům prostřednictvím investování na afrických akciových trzích hojnost atraktivních investičních příležitostí, trvalý ekonomický růst, dramaticky se zlepšující investiční prostředí, rozšiřující se základnu stabilních investorů a potenciál pružného odrazu od současných hodnot. Africký akciový fond je ideální diversifikační složkou dynamického investičního portfolia každého investora.

 

_____________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce.
Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií.WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. Změny v tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky pro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba, aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se ve všech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jako jsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivá rizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanými omezeními a základem obchodování.