17.09.2009

WIOF s radosťou predstavuje kompletný prehľad súčasného vývoja naglobálnych trhoch a trhoch krajín Blízkeho východu z pohľadu KuwaitFinancial Centre ‚Markaz‘ jedného z WIOF manažérov.

Markaz pripravil dve publikácie “Markaz Strategic Research – What isleft for 2009?” a “Global and Regional Market Review – Though Positive,Tiredness noticed”. Publikácie poskytujú detailný pohľad na globálne trhya trhy krajín Blízkeho východu a môžu pomôcť pri rozhodovanío investícii do týchto oblastí.

Dokumenty si môžete stiahnuť na:

Markaz Strategic Research – What is left for 2009? http://www.markaz.com/…h-Sept09.pdf

Global and Regional Market Review – Though Positive, Tiredness noticed http://www.markaz.com/…Research.pdf