21.07.2006

Je to práve WIOF kto sa môže pochváliť novou, v našich podmienkachbezkonkurenčnou skladbou. Jej prednosťami sú celkom nový prístup privýbere správcov fondov; nádych exotiky v zostave pod-fondov; nulovévstupné poplatky a možnosť investovania v akejkoľvek mene beztransakčných poplatkov spôsobených konverziou.

Už starí Feničania vedeli, že sa obchod musí rozvíjať. Aj keď odčias starých Feničanov prešlo už mnoho storočí, ani SFM nechce meniťstarú pravdu a prichádza k Vám s novinkami. Sme presvedčení, že toprinesie zvýšený záujem o investovanie ako u klientov, tak aju finančných poradcov. Rád by som sa zameral na tie zmeny, ktoré by malipriniesť najväčší efekt a byť lákadlom vďaka svojej unikátnosti.

V prvom rade by som vyzdvihol prístup výberu správcov. Myslím že sazhodnem s každým rozumným investičným poradcom ak poviem, že neexistujena svete spoločnosť, ktorá je najlepšia vo všetkom. Práve kvôli tomutofaktu sme angažovali dve renomované agentúry s USA a Luxemburska aby námpomohli pre Vás vybrať to najlepšie čo svet financií ponúkav jednotlivých investičných smeroch. Preto ak sa rozprávameo portfóliách, rozprávame sa o UNIGESTION, hodnotové spravovanie peňazízabezpečuje okrem osvedčenej značky BRANDES aj CCR. VONTOBEL zas dosahujevynikajúce výsledky v správe východoeurópskych trhov, kde šťukou zdá samôže byť fond pracujúci s východoeurópskymi akciami WIOF Eastern EuropeanEquity. Okrem toho bude spravovať aj WIOF Global Equity 2005, ktorý v plnejmiere doplní mozaiku investovania o hodnotový globálny fond fungujúciv eure. O AIG GIC je asi zbytočné hovoriť, no rozhodne je potrebnéspomenúť špičku medzi správcami, ktorou je Gunter Fassan ako najlepšímanažér z 3341 manažérov bez rozdielu spravovaných aktív. Spravuje WIOFEuropean Equity.

Tak ako do varenia pridávame koreniny, tak aj do investovania patríexotika. Prinášame vám ju prostredníctvom špecialistov na východné trhyRuska a Pobaltia – spoločnosti PAREX. Ak niekto rád cestuje k moru podhoru Olymp, vrelo do portfólia odporúčame fondy spoločnosti LAIKI, ktorá jetvorcom prvého fondu na svete, ktorý umožní investíciu na Grécko-Cyperskýkapitálový trh.

Aby toho nebolo dosť, vymysleli sme spôsob, ako klientom ušetriť peniazea zaviedli 0 vstupné poplatky s takou štruktúrou výstupných poplatkov,ktoré pri dodržaní doporučeného investičného horizontu núkajú klienteleinvestíciu zdarma. Stačí byť disciplinovaný.

No a na koniec chcem spomenúť odstránenie poplatku, ktorý vzniká vtedy,ak klient vkladá napríklad koruny do fondu, ktorý je denominovaný v eure.Keďže rozdiel tvoril niekedy aj 3 %, pripadalo nám rozumné zmeniť to.Preto Vám exkluzívne ponúkame ako jediní na Slovensku vstup do fonduv akejkoľvek mene bez transakčných poplatkov spôsobených konverziou.

Tak a teraz už len investovať a investovať. Podmienky sme vytvorili také,aké nemá nik. Pre Vás …

Maroš Stanislav