01.02.2007

Portfolio manažér

Martin Zezula (1974), portfolio manager – Raiffeisenban­k.V době studiana Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze a krátce po jeho završení(1998) pracoval na analytických pozicích v Českomoravské hypoteční bance,Prague Securities a Conseq Finance. Od roku 1999 působil na pozici portfoliomanagera ve společnosti Conseq Finance (později Conseq Investment Management),kde byl zodpovědný za řízení akciového fondu zaměřeného nastředoevropský region (Conseq Invest Akciový). Podílel se rovněž nařízení CZK dluhopisových portfolií institucionálních klientů. Od dubna2006 pracuje v Raiffeisenbank, kde je jeho hlavní náplní řízenídluhopisových portfolií a WIOF Conservative CZK Fund.

Pohled portfolio managera na WIOF multimanagement

Ojedinělá koncepce, postavená na řízení rizika (volatility). Strategiemultimanagementu (tzn. řízení fondů zastřešených jedním subjektemrůznými investičními společnostmi) by měla fondům WIOF zajistit v prvéřadě dlouhodobě dobré zhodnocení. Výhodou pro investora je rovněžskutečnost, že se v rámci jedné právní struktury dostávák úspěšným investičním produktům hned několika různých bank ainvestičních společností.

Srovnání s konkurencí

Investiční cíl a investiční politika fondu. V rámci konkurence načeském trhu je možné WIOF Conservative CZK Fund možné srovnávats konzervativním fondem Consequ, který je svým charakterem blízký fondůmpeněžního trhu. Oproti tomu, v portfoliu WIOF Conservative CZK Fundnalezneme především střednědobé dluhopisy, v malé míře (zhruba 5 %svěřených aktiv) je investováno do českých akcií. Strategií fondu jedosažení 3% volatility (pro srovnání: volatilita českých dluhopisů činí2,5 až 3,5 % p.a.) a při této hodnotě optimalizace výnosu. Vývojv uplynulých letech ukázal, že portfolio složené ze střednědobýchdluhopisů a akcií (poměr vah obdobný struktuře WIOF Českéhokonzervativního fondu) zaznamenalo vyšší výnos než český dluhopisovýtrh jako celek, a to při stejné míře rizika (volatilitě).

Profil investora WIOF Conservative CZK Fund

Fond je obecně vhodný pro jakéhokoliv investora, který se hodlá aktivníformou účastnit na zhodnocení svého majetku. Lze jej doporučit jakzkušeným investorům, kteří by rádi dosáhli předem určenýchinvestičních cílů, stejně jako těm, kteří se nemohou nebo nechtějívěnovat problematice finančních trhů, avšak považují investiční apodílové fondy za vhodný nástroj pro spoření (nízké riziko – naúrovni dluhopisového trhu, atraktivní výnosový potenciál). Hodí setudíž do jakéhokoliv portfolia, v němž jsou zastoupeny korunovédluhopisy, přičemž v tomto portfoliu může hrát roli klíčovépozice.

Charakteristika poplatků a vstupných investicí

Nákladovost WIOF Conservative CZK Fund je hluboko pod průměremsrovnatelných produktů. Prodává se s nulovým vstupním poplatkem,výstupní poplatek je počínaje třetím rokem držby rovněž nulový (jinak2% z hodnoty odkupovaných akcií v prvním roce a 1% ve druhém roce).Investovat lze v částkách od 10 000 Kč, v případě následnýchinvestic je třeba upsat minimálně jednu akcii či její ekvivalent.

Současné složení portfolia

V portfoliu je nyní 88,0% prostředků umístěno v CZK dluhopisech.Durace portfolia (průměrná splatnost) činí 3,6 roku, oproti benchmarkus durací 3,9 roku. S ohledem na naše optimistická očekávání pro zbytekroku jsme nadvážili české akcie (7,2% aktiv fondu versus 5,0%v benchmarku). Nejvýznamnější dluhopisovou pozici tvoří korunovéeuroobligace německé HSH Nordbank s kupónem 4% a splatností v r. 2010(rating Aa3/AA-, tzn. nad úrovní České republiky), v rámci akcií mánejvyšší váhu ČEZ. Cizoměnové instrumenty v portfoliu zastoupeny nejsou,ačkoliv se jim v případě atraktivních investičních příležitostínebráníme (fondu je povoleno do zahraničních měn alokovat až 10%svěřeného majetku). V závislosti na konkrétní investici budeme činitrozhodnutí, zda měnové riziko zajistit, nebo se naopak snažit participovatna očekávaném posílení příslušné zahraniční měny vůči českékoruně.

Kritéria pro vyber titulů do portfolia

Klíčem pro výběr titulů do portfolia je fundamentální přístup, pronačasování investic však využíváme prostředků technické analýzy.Cenným pomocníkem je nám v tomto systém společnosti Bloomberg, stejnějako analytické materiály skupiny Raiffeisen a našich obchodních partnerů.Konečný výběr titulů do portfolia je záležitostí fond managera (tedy méosoby), při rozhodování však beru v potaz i hlasy svých kolegů(portfolio managerů Michala Ondrušky a Petra Kolbušovského).

Pohled portfolio managera na český dluhopisový trh pronejbližší měsíce

Českým dluhopisům se již řadu měsíců daří a tento trend by se měldle mého názoru přenést i do roku následujícího. Inflace se zatímvyvíjí velmi uspokojivě (v říjnu meziroční růst pouze o 1,3% –nejméně od května 2005), v nadcházejícím období by ji měly tlumitnynější nízké ceny ropy a pokračující posilování koruny. Prostor prorůst cen dluhopisů skýtá také aktuální výnosová křivka, která nadálepočítá s intenzivnějším zpřísněním měnové politiky, než k jakémuČeská národní banka pravděpodobně přistoupí (např. pro polovinupříštího roku implikuje 2T reposazbu na úrovni 3,05%, my však úroveň3,0% až 3,25% očekáváme až v samém závěru roku). Zvýšeníz nynějších 2,50% na 2,75% nás však čeká již v prvním čtvrtletí2007. Ceny dlouhodobých dluhopisů budou do značné míry kopírovattrajektorii vyspělých obligačních trhů, ani zde se však nadcházejícíchměsíců neobáváme. Obavy z růstu úrokových sazeb Fedu bylyv uplynulých týdnech zažehnány, naopak se stále více spekuluje o jejichsnižování. Ke svému konci se pozvolna blíží i cyklus zvyšováníúrokových sazeb Evropské centrální banky – očekáváme jeho završenína úrovni 3,50% až 3,75%, oproti stávajícím 3,25%. Citlivost trhu nasignály možných dalších kroků ECB nicméně zůstává vysoká. Zanejvětší riziko pro další vývoj domácího dluhopisového trhu vnímámenejistý fiskální výhled.