25.08.2010

WIOF s radosťou predstavuje komplexné aktuálne informácie týkajúce sa  súčasného vývoja na trhoch ASEAN z pohľadu spoločnosti CIMB-Principal Asset Management Berhad, ktorá je jedným zo správcov WIOFu.

Posledné vydanie mesačného prehľadu “CIMB ASEAN Review” poskytuje podrobný pohľad na globálne trhy ASEAN a môže pomôcť pri objasnení výberu v rámci investovania v tejto konkrétnej oblasti.

The document can be downloaded at:

http://www.cimbetf.com/pdf/ER_CIMB%20FTSE%20ASEAN%2040.pdf