30.08.2010

Mnoho lidí si při zmínce o Pákistánu představí pouze zbídačenou zemi, která sousedí na jihu s Indií a ze severu s výbušnou oblastí Afgánistánu. Na druhou stranu Pákistán také představuje zajímavý hraniční trh (frontier market) s atraktivním růstovým potenciálem. Rodina fondů WIOF nabízí svým investorům unikátní možnost rozšířit své portfolio o pákistánský akciový trh, diversifikovat investici zaměřenou na asijské trhy  a  podílet se jeho prostřednictvím na budoucím rozvoji této ekonomiky.

 

 

 

 

Ekonomický přehled

Makroekonomický přehled

Pákistánská ekonomika se již nachází ve fázi postupného oživení, které můžeme sledovat na řadě ukazatelů. V posledním roce došlo k masivnímu nárůstu daňových příjmů a zkrocení inflačních rizik, kdy se loňskou inflaci podařilo  udržet na průměrné úrovni okolo 12%. Rozpočtový deficit byl vyšší než předpokládaný, nicméně byl téměř poloviční oproti minulému fiskálnímu roku. Obchodní bilance byla efektivně řízena pomocí zvýšení cla a poplatků na zboží dlouhodobé spotřeby a stimulačním balíčkem, kterým byl podpořen průmysl a export. Externí inflační tlaky od roku 2008 zeslábly, což umožnilo vládě uvolnění dotační politiky různých sektorů a postupný návrat k tržní cenotvorbě.

Centrální banka a monetární politika

Centrální banka zůstává velmi opatrná a nehrne se do zbrklého snižování sazeb narozdíl od jiných ekonomik v regionu. Její strategie spočívá v udržování nízké volatility úrokových sazeb a bedlivém sledování vývoje globálních cen vstupů.

Politická situace a bezpečnost

Vztahy pákistánské armády a vlády byly a jsou velmi vstřícné. Koordinace mezi pákistánskými bezpečnostními úřady a armádou byla na vynikající úrovni a v posledních devíti měsících přinesla působivé výsledky. Všeobecně se očekává, že se na konci tohoto roku prodlouží působení hlavního představitele armády ještě před tím, než odejde do výslužby. Vládnoucí straně se také daří udržovat  bezproblémové vztahy s hlavními opozičními stranami.

 

Investiční příležitosti

Deregulace a privatizace

Deregulace a privatizace zůstávají hlavními investičními tématy. Ve snaze ukončit obchodní aktivity a podpořit investice soukromého sektoru vláda postupně upustila v průběhu privatizace státních subjektů od podnikatelských aktivit a zavedla silné regulační struktury, aby toto schéma úspěšně implementovala. Za posledních sedm let byly v Pákistánu vytvořené nezávislé regulační úřady a posílena pozice centrální banky a Komise pro cenné papíry. Na rozdíl od ostatních rozvíjejících se a hraničních ekonomik Pákistán odstranil zrušením dotací fiskální nerovnováhu. V krátkodobém horizontu to posílilo inflaci, ale z dlouhodobého hlediska to vládě usnadní kontrolu nad obchodem a fiskálním deficitem.

 

Proč investovat na pákistánském kapitálovém trhu?

Reformující se Pákistán

Od roku 2000 zavedla pákistánská vláda četné strukturální a regulační reformy. Sektory, které nejvíce přispívají k rozvoji ekonomiky, se postupně deregulovaly, čímž podpořily investice ze soukromého sektoru a snížily tak závislost země na zemědělství. Úroveň zahraničního vlastnictví se zvýšila z předešlých 49% na 100% a byla odstraněna omezení na repatriaci zisků a dividend. Díky tomu došlo k investicím v sektoru bankovnictví, průzkumu ropy a zemního plynu, hnojiv, telekomunikací a v odvětví zboží dlouhodobé spotřeby. S cílem navýšit produktivitu se jen do textilního sektoru za posledních 7 let investovalo asi 5 mld. USD.

Pracovní trh a pracovní sila

V posledních 9 letech rozšířil střední příjmovou skupinu vysoký nárůst pracovních míst a příjmy farmářů se zvýšily zavedením tržních cen. V Pákistánu žije přibližně 160 mil. obyvatel. Populace je velmi mladá. 60% obyvatelstva je mladších 30 let.

Pokud vezmeme do úvahy výše zmíněný pozitivní vývoj, trh stále obchoduje na velmi nízkých cenách ve srovnání s okolními zeměmi v regionu, pravděpodobně kvůli otázkám v oblasti dodržování práv.

Důležitými pozitivními  a prorůstovými faktory jsou:

1. Vstřícná peněžní politika

2. Rostoucí domácí poptávka

3. Fiskální disciplína

 

Ekonomický výhled Pákistánu

Cesta k uzdravení

Očekáváme, že ekonomika Pákistánu bude i nadále pokračovat v postupném oživování a zlepšování ekonomických podmínek díky větší fiskální disciplíně,  a to i přesto, že situace okolo dodržování zákonů bude i nadále poměrně volatilní. I když je deficit 5,8% HDP relativně vyšší, jeho úroveň je stále lepší než v mnoha středo a východoevropských ekonomikách.

Výzvy a příležitosti

Deficit v kapacitě výroby energie je v současnosti největší výzvou vlády v oblasti infrastruktury. Ta ji řeší  hledáním soukromých investic v rámci sektoru. Vláda se také snaží urychlit uvedení obrovských vodních přehrad do provozu a je v procesu zabezpečení finančních zdrojů pro tento projekt ze strany  mezinárodních agentur a donátorů. Oblast okolo delty řeky Hindus byla vymezena jako koridor pro výrobu větrné elektrické energie. Také se dokončila struktura poplatků za pronájem a výrobu solární elektrické energie.

 

WIOF Pakistan Performance Fund = příležitost podílet se na dynamicky se rozvíjející ekonomice

 

WIOF Pakistan Performance Fund je spravován společností Habib Bank AG Zurich („HBZ“), která byla založená ve Švýcarsku v roce 1967, působí na čtyřech kontinentech a její sídlo se nachází v zemi jejího vzniku, konkrétně v Curychu. Pobočky této nadnárodní společnosti se nachází ve Velké Británii, Spojených arabských emirátech a východní Africe. Společnost má další dceřiné společnosti v Kanadě, Jihoafrické republice a Pákistánu. Banku vlastní a řídí rodina Habib, která se aktivně věnuje bankovnictví více než 160 let. HBZ Private Banking poskytuje finanční a investiční služby privátním investorům, kteří hledávají možnosti investování na kapitálových trzích jižní Asie. V Pákistánu, kde si během mnohaletého působení vybudovala rozsáhlou síť, působí prostřednictvím své dceřiné společnosti.

WIOF Pakistan Performance Fund zaměřený na pákistánský akciový trh nabízí dlouhodobým investorům atraktivní potenciál výnosu vzhledem k budoucímu ekonomickému vývoji této země a pomůže plnit diversifikační roli dynamické složky investičního portfolia.