19.10.2010

Kuwait Financial Centre ’Markaz’ (Markaz) Investičný poradca fondu WIOF Middle East Performance Fund, Kuwait Financial Centre ’Markaz’ (Markaz) znovu získal ocenenie, tento krát od spoločnosi Zawya zaoberajúcou sa poskytovaním finančných informácií z oblasti Blízkeho Východu. V hodnotení fondov Zawya Funds Ranking bol ocenený ako najlepší fond v kategórii MENA Equity (akciové fondy investujúce do oblasti Vlízkeho Východu a severnej Afriky) práve fond spoločnosti Markaz.

 

Zawya Funds Ranking je prvým a jediným nezávislým systémom hodnotenia fondov na Blízkom Východe, ktorý odpovedá na rastúci dopyt po detailných informáciách, nestrannom hodnotení a analýze, a zároveň po rastúcej transparentnosti regionálnych fondov.

 

WIOF by chcel využiť túto príležitosť a po blahopriať spoločnosti Markaz k dosiahnutému úspechu a pevne verí, že na ňu naviaže aj v budúcnosti.

 

Pre viac informácií navštívte prosím http://www.zawya.com/middle-east/funds/morerankings.cfm?type a zvoľte kategóriu MENA Equity.