22.10.2010

Raiffeisen International

Spoločnosti Raiffeisen International a Raiffeisen Group zverejnili svoje neuveriteľné polročné výsledky. Spoločnosti Raiffeisen International Bank-Holding AG sa podarilo oznámiť konsolidovaný zisk (po zdanení a odčítaní podielu menšínový vlastníkov ) vo výške 171 mil. Eur za prvých 6 mesiacov roku 2010, čo predstavuje nárast o 118,6 percent v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (H1 2009: 78 mil. Eur). Spoločnosť RZB Group pod vedením spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG vytvorila zisk pred zdanením vo výške 547 mil. Eur čo predstavuje nárast o 18,0 percent v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (H1 2009: 463 mil. Eur). Konsolidovaný zisk spoločnosti RZB Group (po zdanení a odčítaní podielu menšínový vlastníkov ) narástol o 138,6 percent na 402 mil. Eur (H1 2009: 168 mil. Eur).


Výsledky odzrkadľujú konzervatívny prístup spoločností Raiffeisen International a Raiffeisen Group k riadeniu rizika a zároveň poukazujú na atraktívne príležitosti, ktoré investorom tieto spoločnosti ponúkajú.


Pre viac informácií o polročných výsledkoch spoločnosti Raiffeisen prosím kliknite tu.