15.01.2007

Kvalita a investiční schopnosti společnosti Vontobel, jednohoz investičních partnerů fondů WIOF, byly opět potvrzeny skvělým ratingemrenomované ratingové agentury Morningstar, která v prosinci 2006 udělilaněkolika investičním nástrojům této společnosti své nejvyššíocenění.

Společnost Mornigstar, Inc. založená v roce 1984 je jedním z hlavníchposkytovatelů nezávislého investičního hodnocení v USA a na hlavníchsvětových trzích. Rating Morningstar je systém ohodnocení kvalityinvestičních produktů založený především na sledování poměru rizika avýnosu s využitím dat a analýz nejvyšší kvality za účelem uspokojitpotřeby investorů.