22.10.2010

Citadele Asset Management

Citadele Asset Management, manažer fondů WIOF Global Emerging Markets Bond Fund a WIOF Russia and CIS Performance Fund, obdržel cenu za nejlepší balancovaný fond roku 2010 z fondů zaměřených na střední a východní Evropu udělenou na základě průzkumu evropského byznys magazínu Business New Europe.

 

Citadele Eastern European Balanced Fund dosáhl nejvyššího zhodnocení (24,26%) ze všech fondů s podobnou investiční strategií zahrnutých do průzkumu. Andris Kotāns, hlavní manažer fondu Citadele Asset Managementu řekl: „Během období od 1.7.2009 do 30.6.2010 se fondu dařilo velice dobře a je to nejlepší způsob, jak poděkovat našim věrným investorům.“

 

Mr. Andris Kotāns je portfoliovým manažerem WIOF Global Emerging Markets Bond Fund, který investuje do dluhových cenných papírů s fixním či plovoucím úrokem a do dluhových obligací emitovaných nebo zajištěných vládami, společnostmi a jinými subjekty, které působí na rozvíjejících se trzích Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

 

WIOF by chtěl využít této příležitosti a poblahopřát společnosti Citadele Asset Management k dosaženému úspěchu a pevně věří, že na něj naváže i v budoucnu.

Pro více informací prosím klikněte zde.