22.10.2010

Citadele Asset Management

Správcovská spoločnosť Citadele Asset Management, správca fondov WIOF Global Emerging Markets Bond Fund a WIOF Russia a CIS Performance Fund, nedávno získala ocenenie Best Balanced Fund 2010 v rámci posledného prieskumu, ktorý realizoval európsky obchodný časopis Business New Europe medzi najlepšími fondami strednej a východnej Európy.

 

Fond Eastern European Balanced Fund spoločnosti Citadele priniesol najvyššiu návratnosť investície (24,26%) spomedzi ostatných fondov s podobnou investičnou stratégiou, ktoré boli zahrnuté v tomto prieskume. Pán Andris Kotāns, manažér spoločnosti Citadele Asset Management hovorí: “V období od 1.júla 2009 do 30.júna 2010 preukázal fond veľmi dobrú výkonnosť. Zároveň k úspechu gratulujeme aj verným investorom do tohto fondu!”

 

Andris Kotāns je portfólio manažér fondu WIOF Global Emerging Markets Bond Fund, ktorý investuje do dlhových cenných papierov s pevnou a premenlivou sadzbou, ktoré vydávajú alebo garantujú vlády, právnické subjekty alebo iné subjekty na rozvojových trhoch v Európe, Ázii, Afrike a Južnej Amerike.

 

Spoločnosť WIOF by týmto rada zablahoželala spoločnosti Citadele Asset Management k tomuto úspechu a zaželala jej aj ďalšie úspechy do budúcnosti.

Viac informácií na túto tému nájdete tu.